Prvá kvapka

Nikdy nie je neskoro začať šetriť vodou. Každá kvapka sa počíta. Tá prvá, kedy človek urobí to rozhodnutie, je najdôležitejšia.

Prvá kvapka je náš startup, ktorý rozvíja sociálne podnikanie na dvoch úrovniach.

  •  Prvou úrovňou je zameranie na spoločensky prospešnú tému, ktorou je šetrenie vody.
  • Druhou úrovňou je zapojenie ľudí so zdravotným postihnutím prostredníctvom občianskeho združenie Imobilio.

Voda nie je zadarmo. Jej príprava, preprava, odvádzanie a čistenie je investične náročné a za jej využívanie všetci platíme.

Nehospodárne využívanie vody je nielen neekologické, ale aj neekonomické.

Prvá kvapka na šetrenie vody využíva overené riešenia aj inteligentné technológie postavené na platforme IoT (Internet of Things)/ Šetrenie vody staviame na ekonomickom modeli platby za reálnu, merateľnú úsporu, ktorý vychádza z princípov EPC, teda služby s garantovanou úsporou a pomocou nových technológií je kombinované s poznatkami behaviorálnej ekonómie.

Spotreba je sledovaná snímačom pre rôzne typy vodomerov. Snímač sa skladá z dvoch častí, a to zo snímacej jednotky a vysielacej časti

Vizualizácia meraných a sledovaných dát je zabezpečená cez online webové rozhranie a vzdialeným prístupom do aplikácie.

Systém vytvára prehľadné grafy a tabuľky s možnosťou využitia pre ďalšie rozúčtovanie.

  1. Jednoduchá inštalácia na vodomer
  2. Prenos dát integrovanou bezdrôtovou technológiou
  3. Diaľková konfigurácia a dohľad
  4. Posielanie správ v intervale od 5 minút
  5. Batéria s dlhou výdržou