Imobilio

Imobilio Cup

Imobilio Cup je náš jedinečný športový projekt opačnej integrácie ľudí, kedy intaktní, teda zdraví jedinci, vstupujú do života ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, a to prostredníctvom športovej disciplíny boccia.
Imobilio Cup

Hlavná úloha

Hlavnou úlohou Imobilio Cupu je prostredníctvom športu integrovať zdravých medzi nás imobilných a prispievať tak k búraniu bariér a predsudkov. Vďaka Imobilio Cupu šírime myšlienky vzájomnej integrácie zdravých a zdravotne ťažko postihnutých ľudí.

Čo je boccia

Boccia je paraolympijská disciplína pre najťažšie postihy ľudí podobná petangu.
Pomocou boccie si na Imobilio Cupe počas exhibičných zápasov intaktní hráči (zdraví jedinci) aspoň na chvíľu skúsia pohľad a pocity z invalidného vozíka.