Imobilio

Finančný dar

Vaše finančné dary nám umožnia pokračovať v našich aktivitách a pomôžu nám prinášať pozitívne zmeny do životov ľudí s hendikepom.

Údaje potrebné na vykonanie prevodu

Vyplňte nasledujúce údaje pri platbe vo vašom internet bankingu alebo naskenujte QR kód mobilnou aplikáciou vašej banky, zadajte sumu a stlačte odoslať.
IBAN: SK5911000000002925886199
SWIFT kód: TATRSKBX
Variabilný symbol:
Špecifický symbol: 0558
Názov príjemcu: Imobilio, o.z.
Adresa príjemcu: Matejkova 8, 841 05 Bratislava
QR kod
Ďakujeme za vašu podporu 🙂