Imobilio

Povedali o nás

Na tejto stránke nájdete naše výroky a myšlienky, ktoré zazneli v rámci rozhovorov v rôznych novinách. Každý výrok je doplnený odkazom na príslušný článok, aby ste si mohli prečítať celý rozhovor a dozvedieť sa viac o našich aktivitách a úspechoch.
O nas
„Nevzdávať sa, to je základ. Pokiaľ to nevyskúšate, nezistíte, na čo skutočne máte.“
„Trápiť sa nad malichernosťami je zbytočné.“
„Vzdelanie má zmysel. Študujem, pretože chcem pomáhať druhým ľuďom.“
„Boccia je pre mňa príležitosť sa fyzicky a psychicky neustále zdokonaľovať. A ako ležiaci prekračovať svoje limity.“
„Chcem, aby zdravotne postihnutí boli čo najmenej odkázaní na štát. Chcem, aby vyšli von a začali žiť nezávislý život a napĺňať svoj potenciál.“
„Chceme prispieť k diskusii o integrácii zdravotne ťažko postihnutých, poukázať na prekážky a predsudky, s ktorými sa každodenne stretávajú a inšpirovať účastníkov aj divákov k rozvoju pevnej vôle, odhodlania a výdrže.“
„Na čo som hrdý? Na to, že sa mi darí rozvíjať, posúvať sa dopredu, že som už prekonal viacero limitov, ktoré som spočiatku považoval za neprekonateľné.“
„Naše telesné postihnutie nás brzdí, ale nezastaví. Nehľadáme súcit, ale podporu. Inšpiruje nás každý prejav odvahy a nezlomnosti.“