Imobilio

Darovanie 2%

Vaše 2% z dane nám pomôžu ďalej pokračovať v našej snahe vytvoriť kvalitnejší život pre ľudí s telesným postihnutím.

Údaje potrebné na poukázanie 2%

Obchodné meno: Imobilio
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Matejkova 8, 841 05 Bratislava
IČO: 37926403
DIČ: 2022569439
IBAN: SK5911000000002925886199
Darovanie 2
Ďakujeme za vašu podporu 🙂