Imobilio hub

Imobilio Hub bude unikátny priestor určený na podporu projektov a myšlienok v oblasti pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím. V tejto chvíli dokončujeme priestory, ktoré budú dostupné v priebehu roka 2019.

Cieľom je vytvoriť komunitu inovátorov, sociálnych podnikateľov, startupov zameraných na výskum a inovácie v oblasti zdravotných alebo kompenzačných pomôcok, služieb alebo zlepšovacích návrhov zameraných na ľudí so zdravotným postihnutím a seniorov.