Imobilio cup

Imobilio Cup je náš jedinečný športový projekt opačnej integrácie ľudí, kedy intaktní, teda zdraví jedinci, vstupujú do života ľudí s ťažkým zdravotný m postihnutím, a to prostredníctvom športovej disciplíny boccia. Boccia je paraolympijská disciplína pre najťažšie postihy ľudí podobná petangu.

Hlavnou úlohou Imobilo Cup je prostredníctvom športu integrovať zdravých medzi nás imobilných a prispievať tak k búraniu bariér a predsudkov.

Bocciu si na Imobilio Cupe počs exhibičných zápasov intaktní hráči aspoň na chvíľu skúsia pohľad a pocity z invalidného vozíka.

Prostredníctvom Imobilio Cupu šírime myšlienky vzájomnej integrácie zdravých a zdravotne ťažko postihnutých ľudí.