Imobilio

Kto sme

Sme občianske združenie, ktoré sa snaží vytvoriť lepšie životné a sociálne podmienky pre ľudí s telesným postihnutím.
IMG 0084

Jozef Griač

Zakladateľ a štatutárny zástupca
Jozef žije v Karlovej Vsi na Dlhých Dieloch. Vyštudoval gymnázium na Mokrohájskej ulici na Spojenej škole a získal magisterský titul na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave odbor sociálna práca.
Roky aktívne organizuje dobrovoľníkov, realizuje fundrasingové a mnohé ďalšie aktivity, vďaka čomu sa Imobiliu darí v stavbe pokračovať bez akýkoľvek verejných alebo európskych zdrojov. Aktívne prispieva k zlepšovaniu životných a sociálnych podmienok ľudí s telesným postihnutím, zvyšovaniu ich samostatnosti a integrácii do aktívneho života.
Rôzne zdravotné postihnutia má mnoho ľudí, od mladých, až po seniorov. Odhodlanosť komplexne riešiť túto problematiku mu dáva vlastné telesné postihnutie. Chce v Karlovej Vsi vytvoriť komunitu, ktorá bude na prospech mnohých jej obyvateľov, aby Karlova Ves bola o niečo lepším miestom pre život.
Marek profilovka 2

Marek Machata

Prezident Imobilia
Šestnásť rokov pôsobí v občianskych združeniach, ktoré pomáhajú zdravotne a sociálne znevýhodneným. Má šesť rokov poradenskej praxe ako psychológ, motivátor a kouč.
Je členom viacerých expertných poradných rád a výborov vlády SR. V súčasnosti je prezidentom Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR (AOZPO SR) a župným a miestnym poslancom v obvode Bratislava – Ružinov, kde aj žije.
Veronika profilovka 2

Veronika Vašinová

Členka správnej rady
Veronika je poradca pre zamestnávanie znevýhodnených občanov. Svojimi vlastnými pracovnými skúsenosťami búra vo firmách mýty a obavy zo zamestnávania hendikepovaných.
Rieši reálne problémy, ktoré ľuďom ako ona neumožňujú sa zaradiť do pracovného procesu. Vidí, že väčšina budov je navrhnutých tak, že musí prekonávať nemalé bariéry. Chápe strach mnohých hendikepovaných, ako ich kolektív prijme, pretože ho zažila na vlastnej koži. Je nahnevaná, že úrady, ktoré by mali pomôcť zamestnávateľom s týmito reálnymi výzvami, namiesto toho zaťažujú firmy neúnosnou mierou byrokracie.
Veronika profilovka 2

Veronika Vašinová

Členka správnej rady
Veronika je poradca pre zamestnávanie znevýhodnených občanov. Svojimi vlastnými pracovnými skúsenosťami búra vo firmách mýty a obavy zo zamestnávania hendikepovaných.
Rieši reálne problémy, ktoré ľuďom ako ona neumožňujú sa zaradiť do pracovného procesu. Vidí, že väčšina budov je navrhnutých tak, že musí prekonávať nemalé bariéry. Chápe strach mnohých hendikepovaných, ako ich kolektív prijme, pretože ho zažila na vlastnej koži. Je nahnevaná, že úrady, ktoré by mali pomôcť zamestnávateľom s týmito reálnymi výzvami, namiesto toho zaťažujú firmy neúnosnou mierou byrokracie.
Podporte nás

Zlepšite aj vy život ľudí s hendikepom k lepšiemu