Veronika Vašinová

Veronika je poradca pre zamestnávanie znevýhodnených občanov. Svojimi vlastnými pracovnými skúsenosťami búra vo firmách mýty a obavy zo zamestnávania hendikepovaných. Rieši reálne problémy, ktoré ľuďom ako ona neumožňujú sa zaradiť do pracovného procesu. Vidí, že väčšina budov je navrhnutých tak, že musí prekonávať nemalé bariéry. Chápe strach mnohých hendikepovaných, ako ich kolektív prijme, pretože ho zažila na vlastnej koži. Je nahnevaná, že úrady, ktoré by mali pomôcť zamestnávateľom s týmito reálnymi výzvami, namiesto toho zaťažujú firmy neúnosnou mierou byrokracie.