Imobilio

Veľké srdce Imobilia za rok 2023

Dnes sme odovzdali Veľké srdce Imobilia ako poďakovanie tým, ktorí podporujú Imobilio, alebo sú príkladom myšlienok, konania a postoja v oblasti zlepšovania kvality života ľudí so zdravotným postihnutím.
Odovzdávanie ceny Veľké srdce Imobilia za rok 2023
Laureáti ocenenia Veľké srdce Imobilia za rok 2023
Ako jednotlivci prevzali cenu Dominika Urbánová a Dušan Okleštek za vývoj konštrukčného riešenia a SW aplikácií CUBSY pre realizáciu nájazdových rámp.
Spoločnosť NN za podporu požiarnej ochrany priestorov Imobilia. Cenu prevzala Julia Golianova a Gabo Knoška.
Samostatné ocenenie sme udelili Juraj Polák za zlepšovanie podmienok pre ľudí s menším vzrastom.
Zároveň chceme poďakovať Beáta Dubasová za vytvorenie fantastickej atmosféry.