Imobilio

Veľké srdce Imobilia za rok 2018

Ceny už tretí rok udeľujeme jednotlivcom, firmám a kolektívom, ktoré nám v priebehu roka akýmkoľvek spôsobom pomohli posunúť sa o kúsok ďalej.
Velke srdce Imobilia za rok 2018
Marek Machata hovorí o ocenení pre RTVS. Pozrieť video
V kategórii jednotlivcov sme udelili dve ocenenia. Prvé pre Líviu Orlovskú, ktorá aktivizovala niekoľko desiatok dobrovoľníkov, mladých skautov, ktorí na stavbe Imobilia odpracovali spolu stovky hodín práce. Druhé pre Petra Vygodu st. a Petra Vygodu ml., otca a syna, elektrikárov, ktorí na stavbe Imobilia urobili obrovský kus práce s obrovským osobným nasadením a ochotou.
V kategórii firiem sme udelili až tri ocenenia. Podpora firiem a firemných dobrovoľníkov je od začiatku budovania stavby zásadná. Prvé ocenenie sme udelili firme Slovak Telekom, ktorá sa dlhodobo venuje podpore ľudí so zdravotným postihnutím a ktorá nám finančným príspevkom pomohla dokončiť výťah. Druhé ocenenie sme udelili firme Zurich Bratislava, ktorej dobrovoľníci prišli osobne pomôcť na stavbu Imobilia niekoľkokrát v priebehu roka. Tretie ocenenie sme udelili firme JUTEX – Contract, ktorá nám významne pomohla dokončiť podlahy v celej budove. Všetky tieto firmy nás posunuli o naozaj veľký kus dopredu a dokazujú, ako sa dá podnikať aj pomáhať.
Z mimovládnych organizácii sme ocenili Nadáciu Pontis za dlhoročnú spoluprácu a podporu Imobilia a tiež Vianočný bazár Chalaňov, ktorí podporili nielen nás, ale množstvo ďalších dobrých projektov.
Ako osobnosť sme tento rok ocenili Veroniku Vadovičovú, jednu z najúspešnejších paralympijských športovkýň, za šírenie pozitívneho príkladu nielen v športe.
Ceny odovzdával Jozef Griač ml., Veronika Vašinová a nositeľka minuloročného ocenenia Jana Žitňanská.
Otvorili sme tiež výstavu Paralelity autora Jozefa Ďuračku, ktorá zobrazuje 26 športovcov, zdravých, aj zdravotne postihnutých, ktorí zdieľajú rovnakú vášeň pre šport. Ako hudobný sprievod vystúpila Katka Feldeková a fotografie zabezpečil René Miko.