Prvý oblak

Náš startup ,,Prvý oblak“ úzko súvisí so šetrením vody v startupe ,,Prvá kvapka“.

Ak každá kvapka sa počíta a príprava, preprava, odvádzanie a čistenie je investične náročné a za každú kvapku vody všetci platíme to znamená, že je nehospodárne a neekologické naj neekonomické aby sme o vodu prichádzali v našom území, potom si zrazu uvedomíme ako nehospodárne sa správame k dažďovej vode.

Ako pri vode z vodovodu, nikdy nie je neskoro začať šetriť aj dažďovou vodou.

Oblaky svojím obsahom sú koncentráciou viditeľnej sústavy malých častíc vody alebo ladu v atmosfére Zeme .
Najväčší význam oblakov spočíva v tom, že z nich padá dážď a sneh. Voda sa takto z atmosféry prostredníctvom oblakov vracia späť na zemský povrch.

Zrážkové vody sa považujú za odpadovú vodu. V mnohých prípadoch takto vzácnu vodu vypúšťame do kanalizácie a tá je následne nielen znehodnotená, ale nám nenávratne mizne bez úžitku a pritom za ňu platíme.

Množstvo zrážkovej vody dokážeme vypočítať pri zastavaných a spevnených plochách celkom presne.

Plochy, kde dokážeme hospodáriť so zrážkovou vodou sú strechy, spevnené plochy ale aj plochy s vegetáciou.