Priniesli sme bocciu na Pohodu

Podarilo sa nám zrealizovať nápad urobiť Imobili Cup na Pohode, skvelom európskom festivale. Ako konštatoval Miro Šarišský, „Na Pohode sme boli po prvýkrát. Bolo super, záujem bol veľký. Na Imobilio Cup na Pohode nás prišla podporiť olympijská medailistka, skvelá športovkyňa a človek s veľkým srdcom, Zuzana Štefečková, aj Veronika Vadovičová, jedna z najúspešnejších paralympijských športovkýň. Obe si s návštevníkmi festivalu zahrali bocciu. Zastavili sa aj prezident Kiska, herec Majo Miezga, speváci, umelci, ale aj príslušníci armády, františkánsky mních, a mnohí ďalší zaujímaví ľudia.“

Spolu prišlo vyskúšať bocciu z vozíka viac ako 600 ľudí, účastníkov festivalu, čím sa Imobilo Cup stalo výnimočným počinom v celoeurópskom merítku. Nevieme o žiadne podobnej akcii v takomto rozsahu. Podarilo sa nám všetkým zúčastneným ukázať pohľad z vozíka a aspoň na chvíľu zmeniť ich perspektívu pohľadu. Viac v článku nižšie.

Imobilio Cup na Pohode