Marek Machata

Šestnásť rokov pomáha zdravotne a sociálne znevýhodneným. Pôsobil ako psychológ, motivátor a kouč, je poslancom BSK a MČ Ružinov, prezidentom Imobilia aj Asociácie organizácii zdravotne postihnutých občanov SR.

Vyštudoval sociálnu a pracovnú psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a právo na Paneurópskej vysokej škole Bratislave, kde zároveň absolvoval dizertačnú skúšku v odbore masmediálne štúdiá. Má dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v neziskovom sektore, najmä ako projektový manažér občianskych združení zameraných na pomoc ľuďom s postihnutím.

Venuje sa tiež herectvu v Divadle bez zábran pri Malej scéne STU v Bratislave, ktoré spája ľudí so zdravotným a sociálnym hendikepom a ľudí z pomáhajúcich profesií. Rád vedie ľudí k samostatnému a nezávislému životu, pomáha im hľadať ich silné stránky a napĺňať ich potenciál.