Imobilio má vizualizáciu

Dobrovoľníctvo nie je iba o manuálnej práci. Rovnako dôležitá je aj práca duševná, často za počítačom. Dobrovoľníci s firmy Performa Architects, s.r.o., Ing. arch. Filip Prikler a Ing. arch. Filip Pipiška nám urobili krásnu vizualizáciu priestorov Imobilia, študovne, rehabilitácie, kaviarne aj vstupných priestorov.