Imobilio podporilo v priebehu rokov množstvo jednotlivcov a firiem, ktorým patrí naša veľká vďaka.