Centrum Imobilio


Stavba vzdelávacieho a vývojového Imobilia je našim kľúčovým projektom. Staviame centrum, ktoré bude pomáhať študentom so zdravotným postihnutím v štúdiu na vysokých školách a zároveň vytvárať priestor pre ich zapojenie do praxe už počas štúdia.

V Imobiliu vytvoríme priestor pre startupy, ktoré budú vyvíjať produkty, aplikácie alebo pomôcky pre ľudí so zdravotným postihutím. 

Súčasťou Imobilia bude aj zdravotná rehabilitácia, študovňa a prednáškový priestor.

Máme postavenú hrubú stavbu, intenzívne pracujeme na vnútorných priestoroch.

Stavba sa nachádza na Jamnického ulici v Karlovej Vsi v Bratislave. Centrum budujeme svojpomocne, iba s pomocou dobrovoľníkov, partnerov, bez akýchkoľvek dotácií, štátnych alebo európskych fondov.

Imobilio Cup


Imobilio Cup je unikátnym projektom, ktorý spája zdravotne postihnutých so zdravými prostredníctvom športu, paraolympijskej disciplíny boccia. Zdraví si majú možnosť vyskúšať pohľad z vozíka a získať tak novú perspektívu. 

Športová aktivita búra predsudky a bariéry, pomáha lepšej inklúzii zdravotne postihnutých.

Imobilio Cup sme organizovali na festivale Pohoda, Vianočnom bazáre Chalaňov, podujatí Hviezdy deťom a pri ďalších príležitostiach. Aktívnej hry sa zúčastnilo vyše 1000 hráčov.

Boccia je paralympijský šport, vymyslený pre ľudí s tým najťažším telesným postihnutím. 

Požičovňa Imobilio


Našim podporovateľom požičiavame kompenzačné pomôcky ako vozíky, polohovacie postele alebo barly v situáciách, keď si ich nedokážu zabezpečiť na preklenovacie obdobie.