Úvod


Občianske združenie Imobilio je nezisková, mimovládna organizácia, ktorá sa usiluje o integráciu ťažko telesne postihnutých občanov, zlepšenie kvality ich života a postavenia v spoločnosti.

Jednou z najväčších bariér, s ktorými sa telesne postihnutí každodenne stretávajú, sú predsudky a ich vytesňovanie na okraj spoločnosti. Ťažké telesné postihnutie si navyše mnohí automaticky spájajú s mentálnym postihnutím, čo akékoľvek úsilie o začlenenie do spoločnosti výrazne komplikuje.

My bariéry odstraňujeme, predsudky búrame a ľudom z ťažkým zdravotným postihnutím pomáhame postaviť sa na vlastné nohy.

Budujeme multifunkčné vzdeláviacie centrum Imobilio v Karlovej Vsi, kde chceme vytvoriť priestor pre štúdium a rehabilitáciu mladých ľudí so zdravotným postihnutím a zároveň miesto pre startupy s projektami, produktmi alebo službami zameranými na ľudí so zdravotým postihnutím.